Bộ đồ ăn Camellia Kết Duyên 25 sản phẩm

2,087,800

Chi Tiết:
– 8 Chén cơm 12 cm
– 6 Chén chấm 9 cm
– 6 Dĩa lót cơm 15.5 cm
– 1 Dĩa tròn 20 cm
– 1 Dĩa súp 23 cm
– 2 Dĩa tròn 27 cm
– 1 Tô 20 cm
Mã sản phẩm: 25134
Thương hiệu: Minh Long I
Bộ sưu tập: Camellia
Hoa văn: Kết Duyên