Bộ đồ ăn Jasmine Chim Lạc 24 sản phẩm

828,300

Chi Tiết:
– 08 chén cơm 11.5cm
– 06 dĩa lót chén 15cm
– 06 chén chấm 9cm
– 01 dĩa tròn 22cm
– 01 dĩa súp 23cm
– 01 dĩa tròn 25cm
– 01 tô 20cm
Mã sản phẩm: 24385
Thương hiệu: Minh Long I
Bộ sưu tập: Jasmine
Hoa văn: Chim Lạc