Product added!

Bộ Đồ Ăn Jasmine IFP Việt Quất 14 SP

1,100,000

Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 6 Chén cơm 12 cm
+ 1 Dĩa tròn 20 cm
+ 1 Dĩa tròn 27 cm
+ 1 Dĩa súp 23 cm
+ 4 Tô 14 cm
+ 1 Tô 20 cm