Bộ đồ ăn Jasmine Tích Tuyết Thảo 24 sản phẩm

921,800

Chi tiết:
– 08 chén cơm 11.5cm
– 06 dĩa lót chén 15cm
– 06 chén chấm 9cm
– 01 dĩa tròn 22cm
– 01 dĩa súp 23cm
– 01 dĩa tròn 25cm
– 01 tô 20cm
Mã sản phẩm: 24314
Thương hiệu: Minh Long I
Bộ sưu tập: Jasmine
Hoa văn: Tích Tuyết Thảo