Bộ Thố Mứt Tết Lộc An Khang

293,700

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Bộ Thố Mứt Tết Lộc An Khang

– Chất Liệu: Gốm Sứ Minh Long

–  Sản phẩm: Có thể in logo

–  Sản phẩm gồm:

+ 3 thố mứt

+ 1 dĩa đựng thố