Nồi dưỡng sinh hai quai + nắp (bếp từ) HealthyCook Xanh rêu 2.0L

847,000

– Nồi sứ dưỡng sinh hai quai 2.0L

– Chất liệu: Gốm Sứ Minh Long

– Kích thước: 2.0L

– Nồi sử dụng trên bếp từ