Nồi dưỡng sinh hai quai + nắp (bếp từ) HealthyCook Xanh rêu 3.0L

1,320,000

Nồi sứ dưỡng sinh hai quai 3.0L

– Chất liệu: Gốm Sứ Minh Long

– Kích thước: 3.0L

– Nồi sử dụng trên bếp từ