Nồi dưỡng sinh thân tròn 0.85L + nắp Healthycook Xanh rêu

198,000

Mã sản phẩm: 668523464
Thương hiệu: Nồi sứ
Bộ sưu tập: HealthyCook