Nồi dưỡng sinh vành tròn 0.8L có nắp núm liền (bếp từ)

528,000

Mã sản phẩm: 060880464T
Thương hiệu: HealthyCook
Bộ sưu tập: HealthyCook